domů.gif

Počet slabik ve slově

výběr cvičení

 

Vylušti přesmyčky, slovo napiš. Urči ve slovech počet slabik.

        1 - 2 - 3  
 
lo čí tad po

kon ce vi

ce cho ni bot
 
 
   
         
 
len ka dář
 

ně slů
 

ra ky ta
 
 
   
 

 

znovu