Školákov vyžaduje ke svému správnému fungování povolený JavaScript. Bez JavaScriptu vám nebude fungovat většina cvičení.
Domů  •  Český jazyk 3. třída

Český jazyk 3. třída

VĚTA - SOUVĚTÍ

Určování větných vzorců

Určování druhů vět

PÁROVÉ SOUHLÁSKY

Párové souhlásky uvnitř slov

PODSTATNÁ JMÉNA

Mluvnické kategorie sloves

 
VYJMENOVANÁ SLOVA

Učíme se vyjmenovaná slova, význam vyjmenovaných slov, slova příbuzná; hádání vyjmenovaných slov, přiřazování slov příbuzných k vyjmenovaným slovům; chytáky, diktáty na vyjmenovaná slova, pravopisná cvičení; kvízy, pracovní listy

 
VYJMENOVANÁ SLOVA

Souhrné procvičování - diktáty a pravopisná cvičení

SLOVESA

Mluvnické kategorie sloves

Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku