Školákov vyžaduje ke svému správnému fungování povolený JavaScript. Bez JavaScriptu vám nebude fungovat většina cvičení.
Domů  •  Český jazyk 2. třída

Český jazyk 2. třída

VĚTA-SLOVO-SLABIKA

Počet slov ve větě

Počet slabik ve slově

Řazení vět podle posloupnosti

Druhy vět

ABECEDA

Učíme se abecedu

Počet slov podle abecedy

VÝZNAM SLOV

Slova protikladná

Slova nadřazená a podřazená

 
SAMOHLÁSKY

Rozdělení hlásek

Samohlásky

Samohlásky krátké a dlouhé

Psaní Ú - Ů

SOUHLÁSKY

Tvrdé a měkké souhlásky

Psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách

HLÁSKOVÁ STAVBA SLOV

Určování hláskové stavby slov

 
PÁROVÉ SOUHLÁSKY

Párové souhlásky uvnitř a na konci slov

PÍSMENO Ě

Skupiny dě, tě, ně
Skupiny bě, pě, vě, mě

 

SLOVNÍ DRUHY

Podstatná jména, slovesa

Určování slovních druhů

Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku