Domů  •  Český jazyk 2. třída

Český jazyk 2. třída

VĚTA-SLOVO-SLABIKA

Počet slov ve větě

Počet slabik ve slově

Řazení vět podle posloupnosti

ABECEDA

Učíme se abecedu

Počet slov podle abecedy

VÝZNAM SLOV

Slova protikladná

Slova nadřazená a podřazená


SAMOHLÁSKY

Rozdělení hlásek

Psaní Ú - Ů

SOUHLÁSKY

Tvrdé a měkké souhlásky

Psaní Y/I po tvrdých a měkkých souhláskách

HLÁSKOVÁ STAVBA SLOV

Určování hláskové stavby slov


PÁROVÉ SOUHLÁSKY

Párové souhlásky uvnitř a na konci slov

SLOVNÍ DRUHY

Podstatná jména, slovesa

Určování slovních druhů

Zobrazit/skrýt více informací o učivu
Tento web používá soubory cookies (jako naprostá většina webových stránek na Internetu). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací V pořádku